Varuförsörjning

I Runsven AB har vi arbetat med varuförsörjning sedan Rune Svensson startade företaget 1948. Detta innebär att vi under 60 år byggt upp kunskap och erfarenhet om hur man etablerar en effektiv varuförsörjning för detaljhandeln. 

Varuförsörjningens främsta uppgift är att försörja våra egna försäljningskoncept med bra varor till ett lågt pris. Detta gör vi genom att säkerställa ett effektivt varuflöde, från leverantör till butikshylla. Vi arbetar samtidigt hårt för att minska vår totala miljöpåverkan och därmed bidra till en hållbar utveckling.

Runsven AB finns även representerat i Kina via vårt kontor i Schzenzen. Vår lokalisering i Kina medför en nära relation till våra leverantörer vilket ger en effektivare varuförsörjning.

  

Grossistverksamheten

I Runsven AB bedrivs även en grossistverksamhet som har funnits sedan företagets barndom. Kunderna består framför allt av fristående näringsidkare, exempelvis lågprismarknader, som inte är knutna till någon av de större affärskedjorna.

För mer information om vår grossistverksamhet klicka här

Erichs Communications