Ny VD till Runsvengruppen AB

Fredrik Söderberg utsedd till ny VD för Runsvengruppen

Ny VD är rekryterad för Runsvengruppen och dess dotterbolag, Runsven AB och ÖoB AB.
Fredrik Söderberg, med bakgrund från ICA, Medstop och Adara, tillträder som VD i slutet av verksamhetsåret.

Efter nästan fem år inom bolaget, varav de senaste tre åren som VD, lämnar Johan Sjöhagra Runsvengruppen AB.

Under Johans ledning har bolaget de senaste åren genomgått ett omfattande förändringsarbete med implementeringen av ett helt nytt butiksuttryck och en utvecklad struktur för vår sourcing i Asien som två huvudområden. Vidare har en omfattande sortimentsutvecklingsplan satts i verket, som kommer att stärka vårt kunderbjudande framgent.

Mot basis av dessa omfattande omställningsprojekt och den nya fas som bolaget nu har framför sig, så har Johan i samråd med styrelsen under våren kommit fram till att han ska gå vidare mot nya utmaningar utanför bolaget.

"Jag kommer att vara kvar under resten av året för att avrunda det som jag under tre års tid arbetat hårt med att genomföra och som helt klart kommer stärka bolagets position i framtiden." säger Johan Sjöhagra.

Bolagets nya VD, Fredrik Söderberg, kommer närmast från ICA Sverige och rollen som Chef Affärsområden med ansvaret för ICAs samtliga profiler. Fredrik har en bred bakgrund i olika roller inom ICA koncernen och har även erfarenheter från den svenska apoteksmarknaden där han var verksam både före, under och efter avregleringen av apoteksmonopolet som VD för Adara AB samt VD för apotekskedjan Medstop.

Fredrik har verkat inom detaljhandeln under nästan hela sin yrkeskarriär och han började sin bana inom ICA redan i början av 90-talet där han haft ett antal olika befattningar, alltid med närhet till kunden och marknaden.

”Fredrik Söderberg har en gedigen retail-erfarenhet och en ledarprofil som passar väl med bolagets nästa utvecklingsfas med starkt fokus på ökad lönsamhet." säger bolagets styrelseordförande Oskar Svensson.

« Tillbaka
 

Erichs Communications